SmartLog4

 

 

מערכת ניהול ציי רכב -  SmartLog מאפשרת מעקב אחר פעילות ציי רכב

של חברות, ארגונים, מפעלים, קיבוצים...

 

ה - SmartLog  זהו יומן רכב עם חיבור On-Line לשרתי החברה, שמספק נתונים בזמן אמת כולל מהירות, מיקום הרכב, זהות נהג, התראות...

 

המערכת מורכבת מיומן רכב המותקן בתוך הרכב ומבקר את פעילות הרכב ומתוכנה

משרדית המאפשרת הפקת דוחות מפורטים לגבי פעילות הרכב:

  • זהות נהג
  • בדיקת מהירויות
  • אירועים חריגים
  • רישום קילומטרים/מרחקים/מד אוץ
  • מדדים מהרכב + התראות (מד סל"ד/לחץ שמן/חום מנוע...)
  • איתור On-Line
  • לחצן מצוקה
  • שרת מפות 

אבירם דדוש בע"מ | נייד. 054-4576138 | טל'. 04-9928837 | פקס. 04-9928837 | דוא"ל. aviram@fueltech.co.il